stemlogopedie

Ziekte van parkinson

Ik heb de ziekte van Parkinson en kan niet meer meedoen aan een gesprek met meerdere mensen.

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij de bewegingsstoornissen het meest opvallend zijn: beven(tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. De ziekte kent een progressief verloop. Dankzij de vooruitgang in medische behandelmogelijkheden kan de ziekte tegenwoordig langer en beter onder controle worden gehouden.

Als je de ziekte van Parkinson hebt , kunnen de volgende logopedische problemen optreden:

  • Moeite met verstaanbaar spreken.
  • Een zachte monotone stem.
  • Onduidelijke spraak.
  • In hetzelfde tempo  blijven spreken.
  • Moeite met het vinden van woorden.
  • Slikproblemen
  • Traag kauwen en slikken
  • Verslikken of het niet goed kunnen doorslikken.

We werken aan het verbeteren van de verstaanbaarheid en de communicatie. Ook worden adviezen gegeven met betrekking tot het eten en drinken. De behandeling is in principe kortdurend ( 4-6 weken) en intensief.

Soms kan worden volstaan met een eenmalig advies, bijv. als het gaat om een slikadvies.

ParkinsonNet

De praktijk is aangesloten bij het Parkinsonnet.

Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Deze zorgverleners beschikken over veel kennis over de ziekte en stemmen hun behandelingen zoveel mogelijk op elkaar af.

Zie ook: www.ParkinsonNet.nl