Titia Sikma

Manuele Facilitatie

Mijn keel voelt zo gespannen aan, dat praten moeite kost.

Manuele( met de hand) facilitatie( vergemakkelijken) is een specialistische behandeling  binnen de logopedie die uitsluitend door een paramedicus mag worden uitgevoerd.

De behandeling is gericht op het opheffen van overmatige of inefficiënte spierspanning  in hals en nek, kaak, mondbodem en strottenhoofd.

Manuele facilitatie is bedoeld voor mensen die door spanningsklachten in  het  halsgebied een belemmering ervaren bij spreken of zingen. Ook tijdens of na een periode van hoge stembelasting kan manuele facilitatie van de larynx worden ingezet.

Verder is de behandeling effectief bij keelklachten, een globusgevoel (gevoel van brok in de keel) en in sommige gevallen bij moeizaam slikken.