titia Sikma

Stemjestem is een  logopediepraktijk die zich richt op de behandeling van spreekstem-,  zangstem- en keelklachten en op de specifieke klachten die voortkomen uit de ziekte van Parkinson. 
Daarnaast richt Stemjestem zich op mensen die privé of beroepsmatig duidelijker, effectiever, meer ontspannen hun verhaal willen vertellen. Niet de inhoud van de boodschap, maar hoe je deze overbrengt, staat hierbij centraal.

Je stem is je persoonlijke en unieke instrument waarmee je elke dag communiceert: thuis, op het werk, met je vrienden, tijdens de sport, op het koor en in het theater. 

Meestal gaat dit vanzelf, maar wat doe je als je stem je in de steek laat?

Spreekstem

Als er iets aan je stem mankeert kan je dat behoorlijk beperken in je functioneren

Vaak voorkomende klachten zijn:

Zangstem

Zangers ervaren specifieke stemklachten. Een kleine  hapering in de stem kan grote gevolgen hebben en kan bij de een leiden tot  onzekerheid tijdens het zingen in een koor en bij de ander tot een beperking in de  beroepsuitoefening. Heesheid na langer zingen, een gevoel van spanning in de keel waardoor de stem niet lekker loopt, hoge tonen die niet meer lukken zijn veel voorkomende klachten.

Keelklachten

Regelmatig zie ik mensen met onbegrepen keelklachten. Onbegrepen, omdat  bij onderzoek door KNO-arts of longarts geen duidelijke lichamelijke oorzaken kunnen worden gevonden.
Veel voorkomende klachten zijn: 

Ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij de bewegingsstoornissen het meest opvallend zijn:

– beven(tremor),
– spierstijfheid 
– bewegingstraagheid.

De ziekte kent een progressief verloop. Dankzij de vooruitgang in medische behandelmogelijkheden kan de ziekte tegenwoordig langer en beter onder controle worden gehouden..